ДОКВАЛИФИКАЦИЈА / ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА / СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

У ГИМНАЗИЈИ И СТРУЧНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ