ПЛАН УПИСА

За школску 2018/2019. годину планиран је упис у први разред у оквиру два подручја рада, III и IV степена образовања: САОБРАЋАЈ техничар друмског саобраћаја, 30 ученика на српском наставном језику возач моторних возила, 30 ученика на мађарском наставном језику ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ кувар, 15 ученика на српском наставном језику посластичар, 15 ученика на српском [...]