Daily Archives: децембар 23, 2018

­
23 12, 2018

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ

23 12, 2018

План допунске наставе

27.12.2018. Зорица Илијашев од 8-8,30 часова Дијана Калаковић од 8-9 часова Здравствена култура - Јулија Ковач од 7,30-9 часова Драган Тадић од 7,30-9 часова Анет Захар Ваш од 7,30-9 часова Весна Малбашки од 9-10 часова 28.12.2018. Основи саобраћајне психологије - Тајана Гашић у 8 часова Филозофија и Устав - Новка Баришић од 9-10 часова Српски [...]