ЛАПТОП ЗА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ

На основу потписаног Споразума о сарадњи, Представништво фонда за образовање Рома је од Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Програма за миграције и развој (ПМЕ) примило донацију у виду лаптоп рачунара за одабране кориснике пројекта који су до сада показали најбоље резултате, као подстицај за додатно усавршавање и допринос још бољем успеху и [...]