СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ

Дана 16.11.2019. одржано је прво стучно усавршавање унутар установе у школској 2019/2020. години. Тема стручног усавршавања је била Шта је Гугл учионица?  Учесници стручног усавршавања су могли да се упознају са следећим: Како се користи Гугл учионица, како се постављају садржаји, односно материјали, како ученици приступају учионици... Пре свега најважније је да се уводе иновативни [...]