STRUČNO USAVRŠAVANjE UNUTAR USTANOVE

Dana 16.11.2019. održano je prvo stučno usavršavanje unutar ustanove u školskoj 2019/2020. godini. Tema stručnog usavršavanja je bila Šta je Gugl učionica?  Učesnici stručnog usavršavanja su mogli da se upoznaju sa sledećim: Kako se koristi Gugl učionica, kako se postavljaju sadržaji, odnosno materijali, kako učenici pristupaju učionici... Pre svega najvažnije je da se uvode inovativni [...]