Monthly Archives: maj 2020

­
29 05, 2020

PROJEKAT ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE NASTAVNIKA

Na KONKURSU  ZA  FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI  OBRAZOVANjA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI Gimnazija i stručna škola “Dositej Obradović” je dobila 84.000,00 dinara za modernizaciju vaspitno-obrazovnog rada, tj. za stručno usavršavanje profesora za korišćenje pametne table.

27 05, 2020

250.000,00 DINARA ZA NOVE RAČUNARE

Na konkursu za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu, raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i  nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Gimnaziji i stručnoj školi “Dositej Obradović” dodeljeno je 250.000,00 dinara za nabavku [...]

26 05, 2020

NACIONALNI PARK ĐERDAP

Kako bismo ovo leto svi proveli u svojoj zemlji, učenici 3/1 imali su zadatak da na engleskom jeziku, uz podršku profesorke Branislave Vignjević, predstave turističku atrakciju u Srbiji. Učenica 3/1, Dragana Brzak, na zanimljiv i kreativan način predstavila je Nacionalni park Đerdap. Pogledajte ovaj video i odlučite se da posetite možda baš Đerdap ove godine.  [...]

26 05, 2020

COVID-19

MOLIMO VAS DA PRE ULASKA U ŠKOLU RADI BEZBEDNOSTI SVIH UČENIKA I ZAPOSLENIH POSTUPITE PO NAVEDENIM PROTIVEPIDEMIJSKIM MERAMA KÉRJÜK ÖNÖKET, TANULÓINK ÉS MUNKATÁRSAINK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN, AZ  ISKOLÁBAN TARTSÁK BE A KÖVETKEZŐ JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOKAT

25 05, 2020

JOŠ JEDNA INTERAKTIVNA TABLA ZA NAŠU ŠKOLU

Na konkursu za finansiranje nabavke opreme – interaktivnih tabli sa projektorom za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice 15. januara 2020. godine, našoj školi je dodeljena jedna interaktivna tabla sa [...]

23 05, 2020

PROMOTIVNI FILM NAŠE ŠKOLE

Kratak promotivni film naše škole je dostupan klikom na sledeći link. 

22 05, 2020

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

Tekst konkursa: Konkurs za izbor direktora

14 05, 2020

PODRUČJE RADA: SAOBRAĆAJ

Video je dostupan klikom na sledeći link. 

14 05, 2020

PREZENTACIJA NAŠE ŠKOLE – ISKOLÁNK PREZENTÁCIÓJA

Prezentacija Gimnazije i stručne škole "Dositej Obradović" Novi Kneževac A törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskola prezentációja

12 05, 2020

KUVARI NAŠE ŠKOLE

Video o našim budućim kuvarima dostupan je klikom na sledeći link. 

9 05, 2020

ONLINE nastava od kuće

ONLINE nastava od kuće, III-6, kuvari Predmetni nastavnik: Anita Fleis Video je dostupan klikom na sledeći link.