Ангела Фекете, директор Гимназије и стручне школе “Доситеј Обрадовић”, рођена је 01.10.1978. године у Новом Кнежевцу.

Након што је завршила општи смер Сенћанске гимназије, уписала је студије из енглеског језика и књижевности и српског језика и књижевности на Сегединском универзитету.

Након завршетка студија, 31.08.2001. почела је да ради као професор енглеског језика у Основној школи “Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу.

После четири године рада у истуреним одељењима у Банатском Аранђелову и Српском Крстуру, прелази у Гимназију у Новом Кнежевцу, где ради као професор енглеског језика.

2012. године даје живот сину и једну школску годину паузира.

2015. године, осим Гимназије, постаје радник и Средње школе “Доситеј Обрадовић” у Новом Кнежевцу. Од 2008. године до 30.08.2016., члан је Школског одбора Гимназије, када је именована за в.д.директора Гимназије, а 27. фебруара 2017. постаје и директор исте.

Одлуком Владе Покрајине Војводине о гашењу Гимназије и Средње школе “Доситеј Обрадовић” и отварању Гимназије и стручне школе “Доситеј Обрадовић” од 10.01.2019., именована је за в.д.директора нове школе.