1. Школски одбор опширније
  2. Школски програм 2014.-2018.опширније
  3. Развојни план 2013.-2016.опширније
  4. План за унапређивање квалитета рада установе опширније
  5. Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2013/2014. годину опширније
  6. Извештај о раду директора школе за школску 2013/2014. годину опширније
  7. Годишњи план рада за 2014-2015.опширније
  8. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи опширније
  9. Министарство просвете, науке и технолошког развоја – линк ка законима опширније
  10. Линк ка наставним плановима и програмима (средње стручне школе) опширније
  11. Документа везана за заштиту деце и ученика од насиља опширније
  12. Јавна набавка – набавка горива за возила школе опширније, опширније , опширније, опширније и опширније.
  13. Поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2015.- набавка горива за возила Школе опширније и опширније, и опширније.
  14. Поступак јавне набавке мале вредности ЈН3/2015- санација фискултурне сале опширније, опширније, опширније, опширније, опширније, опширније, опширније, опширније, опширније, опширније, опширније и опширније.
  15. Jaвна набавка- Замена фасадне столарије и браварије опширније, опширније,опширније, опширније, опширније и опширније.
  16. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца опширније
  17. ЈАВНА НАБАВКА- Замена фасадне столарије и браварије- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК опширније, опширније и опширније.
  18. Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију: Јавна набавка мале вредности – Набавка горива за возила школе ЈН 1/2016 опширније и опширније.