Средње образовање у Новом Кнежевцу има традицију дугу преко 100 година. Српско школство надзорништво Нови Кнежевац постојало је 1876. године. Садашња фискултурна сала је грађана 1935. године као Соколарски дом уз помоћ донатора. Школа је мењала називе пратећи трансформације и реформе образовања.

Од 1954. постоји као школа ученика у привреди, а 1957. као школа за опште образовање радника. Економска школа је почела са радом 1961. године. Садашња школска зграда је изграђена 1963. године. 1966/1967 школске године уводи се школа за КВ раднике (металска и грађевинска). 21.03.1973. године ова школа добија назив Школа за квалификоване раднике „25.мај“ .

30.06.1983. године долази до интеграције са Кањишком школом под називом Међуопштински школски центар за усмерено образовање и васпитање средњег степена „Братство-јединство“  Кањижа-Нови Кнежевац, а 01.07.1989. године се раздвајају као посебне школе.

Школа тада носи назив: Школа за образовање и васпитање „25. мај„ и има ученике машинске, саобраћајне и хемијске струке у трогодишњем трајању. Хемијска школа се гаси 1992. године.

19.03.1993. године школа добија назив Средња школа „Доситеј Обрадовић“ Нови Кнежевац. У оквиру ње се отвара истурено одељење Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде и истурено одељење угоститељске школе „Јован Трајковић“ из Зрењанина. Данас је средња школа самостална.