1. Набавка горива за возила школе – Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одлука о додели уговора
  2. Набавка електричне енергије – Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одлука о додели уговора
  3. Набавка интерактивне табле – Одлука о измени уговора
  4. Јавна набавка мале вредности – Подлога за спортскo игралиште – Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору