1. Набавка горива за возила школе – Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одлука о додели уговора
  2. Набавка електричне енергије – Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одлука о додели уговора