1. Јавна набавка – набавка горива за возила школе опширније, опширније , опширније, опширније и опширније.
 2. Поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2015.- набавка горива за возила Школе опширније и опширније, и опширније.
 3. Поступак јавне набавке мале вредности ЈН3/2015- санација фискултурне сале опширније, опширније, опширније, опширније, опширније, опширније,опширније, опширније, опширније, опширније, опширније и опширније.
 4. Jaвна набавка- Замена фасадне столарије и браварије опширније, опширније,опширније, опширније, опширније и опширније.
 5. ЈАВНА НАБАВКА- Замена фасадне столарије и браварије- ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК опширније, опширније и опширније.
 6. Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију: Јавна набавка мале вредности – Набавка горива за возила школе ЈН 1/2016 опширније иопширније.
 7. Јавна набавка мале вредности – Електрична енергија бр. ЈН 2/2016 – Позив за подношење понуда и Конкурсна документација. —– Обавештење о закљученом уговору
 8. Јавна набавка мале вредности – Набавка горива за возила школе ЈН 1/2017 – Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдговор на питање 1Одговор на питање 2Измена конкурсне документацијеОбавештење о продужењу рока за подношење понудаКонкурсна документација – измењена. —– Одлука о додели уговора —- Обавештење о закљученом уговору
 9. Санација кровне конструкције сале ЈН 2/2017 – Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдговор на питањеИзмена конкурсне документацијеОбавештење о продужетку рока за подношење понудеОдлука о додели уговора —- Обавештење о закљученом уговору
 10. Јавна набавка мале вредности – Набавка горива за возила  JН 1/2018 – Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора —- Обавештење о закљученом уговору
 11. Јавна набавка мале вредности – Aдаптација кабинета за практичну наставу ЈН 2/2018 – Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о додели уговора —- Обавештење о закљученом уговору
 12. Јавна набавка мале вредности –  Санација фасаде и кровне конструкције фискултурне сале ЈН1/2019 – Позив за подношење понуда, Конкурсна документација, Одлука о додели уговора.