SREDNjA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

Adresa:
Kralja Petra I Karađorđevića 11
23330 Novi Kneževac
Republika Srbija

Direktor:
Milica Gajin

Telefon:
0230 / 81 – 434

Faks:
0230 / 82 – 455

E-mail:
sskolank@yahoo.com

MAPA

Sačekajte nekoliko trenutaka da se mapa učita. Lagano prevlačite mapu unutar okvira i zumirajte u zavisnosti od nivoa detalja koji su Vam potrebni.

Prikaži SŠ Dositej Obradović na većoj mapi.