МЕХНАИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Оспoсобљава ученике за одржавање и сервис термотехничких и расхладних постројења и уређаја – климатизацију стамбених и пословних простора. Мехaничар грејне и расхладне технике добија сва теоријска и практична знања која су неопходна за:

 • постављање, монтажу, дистрибуцију и одржавање постројења за производњу топле и вреле воде
 • уградња, опслуживање и одржавање свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање постројења за локално и централно ваздушно грејање и вентилацију, као и постројења локалне и централне климатизације
 • постављање, монтажу и одржавање расхладних постројења и расхладних комора и њихових инсталација

Где применити стечена знања?

 • могућност вођења самосталног предузећа
 • у сервисима за увођење и одржавање грејања и климатизације
 • у фабрикама које поседују расхладне системе

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IVстепен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

АУТОМЕХАНИЧАР

Оспособљава ученике да врше:

 • cервис и одржавање моторних возила
 • oдређивање и отклањање неисправности на возилима
 • растављање и састављање делова и склопова приликом одржавања возила
 • испитивање облика, положаја, притиска, температуре, потрошње, електричних уређаја
 • познавање топлотних и хидрауличних закона и процеса

Где применити стечена знања?

 • могућност вођења самосталног предузећа
 • аутосервисима
 • фабрикама за производњу аутомобила (ради специјализовани посао за одређени тип аутомобила)

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

БРАВАРИ

Оспособљава ученике да врше:

 • израду комуналне и индустријске опреме, металних конструкција
 • израду ограде са степеништима, тераса, хала и складишта
 • прављење прозора и врата од алуминијумских, прохромских и пластичних профила

Где применити стечена знања?

 • могућност вођења самосталног предузећа
 • рад у металуршкој индустрији

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

ФОТО ГАЛЕРИЈА