Ангела Фекете, директор школе
Тајана Гашић, стручни сарадник – психолог
Љубица Бабић, шеф рачуноводства
Стојанка Попов, секретар школе
Катарина Павлов, референт за правне, кадровске и административне послове
Матеја Пантелић и Владимир Мандић, организатори практичне наставе и вежби
Матеја Пантелић, Сузана Караица, Анастазија Драшковић, Новка Баришић и Мелинда Шелмеци, стручни сарадник – библиотекар
Владислав Мишковић, техничар инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме
Ненад Чобанов, техничар одржавања информационих система и технологија
Слободан Недељковић, домар
Кларика Киш, Тијана Ристић, Љубица Шокловачки, Ема Детари, Бранкица Бичкеи и Тодор Чобанов – радници на одржавању хигијене