Angela Fekete, direktor škole
Tajana Gašić, stručni saradnik – psiholog
Ljubica Babić, šef računovodstva
Stojanka Popov, sekretar škole
Katarina Pavlov, referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Mateja Pantelić i Vladimir Mandić, organizatori praktične nastave i vežbi
Mateja Pantelić, Suzana Karaica, Anastazija Drašković, Novka Barišić i Melinda Šelmeci, stručni saradnik – bibliotekar
Vladislav Mišković, tehničar investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme
Nenad Čobanov, tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
Slobodan Nedeljković, domar
Klarika Kiš, Tijana Ristić, Ljubica Šoklovački, Ema Detari, Brankica Bičkei i Todor Čobanov – radnici na održavanju higijene