Подручје рада у трогодишњем трајању:

1. Трговина, угоситељство и туризам
( на српском и мађарском језику)
Образовни профили: Кувар, Конобар и Посластичар;

2.Саобраћај
(на мађарском језику)

Образовни профил:Возач моторних возила.

Трговина, угоститељство и туризам

ugostiteljstvo-4КУВАРИ

Образовни профил „кувар“ оспособљава ученика за припрему намирница са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних, као и познавање принципа правилне исхране, израду, сервирање и декорисање јела.

Подручја запошљaвања:

ресторанске кухиње, пансион, кафана, кухиње дечијих установа, студентски ресторани, болничке кухиње, бродске кухиње, индустрија готових јела
Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

ugostiteljstvo-3КОНОБАРИ

Образовни профил „конобар“ оспособљава ученика за пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељских објектима (ресторанима, баровима, на броду, у авиону, возу…), наплаћивање рачуна и обрачун извршених услуга.

Подручја запошљaвања:

снек бар, бифе, пансион, кафана, ресторан, кафе посластичарнице
Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

kuvari 3ПОСЛАСТИЧАРИ

Образовни профил „посластичар“ оспособљава ученика за припрему, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица, за пријем обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, за пријем и издавање поруџбине и вођење евиденција.

Подручја запошљaвања:
ресторан, кафе посластичарница

Које су могућности даљег усавршавања?
Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.


Саобраћај

saobracaj-2ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Ученици стичу знања и вештине потребних за одржавање и основне поправке моторних возила (аутомобила, камиона, аутобуса..), знања из безбедности и регулисања у саобраћају, основа путева, транспорта путника и робе…

Можете постати професионални возач за:транспорт робе, превоз путника, медицинска возила, комунална возила…. За време школовања, ученик стиче возачку дозволу за Б и Ц категорије…

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.


Подручје рада у чеворогодишњем трајању:

1. Саобраћај
( на српском језику)

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја.

saobracaj 1ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Образовни профил „техничар друмског саобраћаја“ оспособљава ученике за различите послове везане за саобраћај, на пример прикупљање, анализу и праћење података о путничком и теретном саобраћају, евидентирање присутности возача и распоређивање возног особља, за проверу расположивости и исправности саобраћајне сигнализације, учешће у изради реда вожње, технички преглед возила, регистрација возила, деспечерски и складишни послови, и други.

Подручја запошљaвања:
предузећа која се баве услугама превоза путника и робе, аутобуске станице, друмско-теретни терминали, шпедиција, и слично

Које су могућности даљег усавршавања?
После средње школе, школовање је могуће наставити на Саобраћајном факултету, као и на другим факултетима.