Подручје рада у трогодишњем трајању

1. Трговина, угоститељство и туризам
(на српском и мађарском језику)

Образовни профили: Кувар и Посластичар

2. Саобраћај
(на мађарском језику)

Образовни профил: Возач моторних возила

Трговина, угоститељство и туризам

КУВАРИ

Образовни профил „кувар“ оспособљава ученика за припрему намирница са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних, као и познавање принципа правилне исхране, израду, сервирање и декорисање јела.

Подручја запошљaвања:

Ресторанске кухиње, пансион, кафана, кухиње дечијих установа, студентски ресторани, болничке кухиње, бродске кухиње, индустрија готових јела…

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

 

ПОСЛАСТИЧАРИ

Образовни профил „посластичар“ оспособљава ученика за припрему, декорисање и сервирање топлих, хладних и сувих посластица, за пријем обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, за пријем и издавање поруџбине и вођење евиденција.

Подручја запошљaвања:

Ресторан, кафе посластичарница…

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

Саобраћај

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Ученици стичу знања и вештине потребних за одржавање и основне поправке моторних возила (аутомобила, камиона, аутобуса…), знања из безбедности и регулисања у саобраћају, основа путева, транспорта путника и робе…

Можете постати професионални возач за: транспорт робе, превоз путника, медицинска возила, комунална возила… За време школовања, ученик стиче возачку дозволу за Б и Ц категорије.

 

 

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.


Подручје рада у четворогодишњем трајању

1. Гимназија општег типа
(на српском језику)

Ученици гимназије општег типа добијају широко образовање из општеобразовних предмета, што им омогућава лак и сигуран пролаз на пријемним испитима за упис на свим факултетима у Србији. Стечена знања како из природних тако и из друштвених наука, изучавање два страна језика, као и изборни предмети које обухвата реформисани план наставе и учења у гимназији ђаке оспособљавају за даље усавршавање и напредовање кроз студије.

 

2. Саобраћај
(на српском језику)

Образовни профил: Техничар друмског саобраћаја

 ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Образовни профил „техничар друмског саобраћаја“ оспособљава ученике за различите послове везане за саобраћај, на пример прикупљање, анализу и праћење података о путничком и теретном саобраћају, евидентирање присутности возача и распоређивање возног особља, за проверу расположивости и исправности саобраћајне сигнализације, учешће у изради реда вожње, технички преглед возила, регистрација возила, деспечерски и складишни послови, и други.

Подручја запошљaвања:

Предузећа која се баве услугама превоза путника и робе, аутобуске станице, друмско-теретни терминали, шпедиција, и слично

Које су могућности даљег усавршавања?

После средње школе, школовање је могуће наставити на Саобраћајном факултету, као и на другим факултетима.