Članovi Školskog odbora su:

  1. Ivana Belančić
  2. Aleksandra Gajin
  3. Ljiljana Lajić
  4. Tinde Kovač
  5. Olga Jovanov
  6. Vesna Malbaški
  7. Melinda Šelmeci
  8. Zorica Jolić