Чланови Школског одбора су:

  1. Ивана Беланчић
  2. Александра Гајин
  3. Љиљана Лајић
  4. Тинде Ковач
  5. Олга Јованов
  6. Весна Малбашки
  7. Мелинда Шелмеци
  8. Зорица Јолић