Poseta partner škole iz Monora

Tags: , , |

Srednja skola “Dositej Obradović” je ostvarila saradnju sa školom “Szerényi József Szakközépiskola és Szakiskola” iz Monora, koja je inicirana od strane Parlamenta Republike Mađarske kroz eksperimentalni projekat posete učenika srednjih škola istih ili sličnih profila. Škole su potpisnice Sporazuma o saradnji, koja predviđa susrete […]