Посета партнер школе из Монора

Tags: , , |

Средња скола “Доситеј Обрадовић” је остварила сарадњу са школом “Szerényi József Szakközépiskola és Szakiskola” из Монора, која је иницирана од стране Парламента Републике Мађарске кроз експериментални пројекат посете ученика средњих школа истих или сличних профила. Школе су потписнице Споразума о сарадњи, која предвиђа сусрете […]