КУВАРИ

Образовни профил „кувар“ оспособљава ученика за припрему намирница са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних, као и познавање принципа правилне исхране, израду, сервирање и декорисање јела.

Подручја запошљaвања:

  • ресторанске кухиње, пансион, кафана, кухиње дечијих установа, студентски ресторани, болничке кухиње, бродске кухиње, индустрија готових јела

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

КОНОБАРИ

Образовни профил „конобар“ оспособљава ученика за пријем, прихват и квалитетно услуживање гостију у угоститељских објектима (ресторанима, баровима, на броду, у авиону, возу…), наплаћивање рачуна и обрачун извршених услуга.

Подручја запошљaвања:

  • снек бар, бифе, пансион, кафана, ресторан, кафе посластичарнице

Које су могућности даљег усавршавања?

Уколико се одлуче за наставак школовања, постоји могућност доквалификације (IV степен) и једногодишње специјализације (V степен), па и даљег образовања на високим школама струковних студија.

ФОТО ГАЛЕРИЈА