Упис ученика у прве разреде Средње школе „Доситеј Обрадовић” Нови Кнежевац за школску 2018/2019. годину ће се обавити по следећем распореду:

Први уписни круг: 09. и 10. јула 2018. године од 8.00 до 15.00 часова;

Други уписни круг: 12. јула 2018. године од  8.00 до 15.00 часова.

Неопходна документа за упис:

  1. Образац пријаве за упис;
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  3. Оригинална сведочанства 6., 7., и 8. разреда;
  4. Извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија (може бити старији од шест месеци);
  5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за одабрани образовни профил.

———————————————————–

Напомена: Сви ученици старији од 17 година могу да се упишу као ванредни ученици.