DOKVALIFIKACIJA / PREKVALIFIKACIJA / SPECIJALIZACIJA

U GIMNAZIJI I STRUČNOJ ŠKOLI „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ U NOVOM KNEŽEVCU