Гимназија и стучна школа “Доситеј Обрадовић”, Нови Кнежевац нуди могућност преквалификације и доквалификације, за све оне, који желе да наставе своје школовање као ванредни ученици, или поред своје дипломе стекну још једно звање.

Амбициозним ученицима пружамо могућност стицања V степена, односно звање Кувар специјалиста, Конобар специјалиста и Посластичар специјалиста.