На основу Програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и јачања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима, родитељима и запосленима предвиђеног Развојним планом одржан је Асертивни тренинг за ученике Гимназије и стручне школе „Доситеј Обрадовић“ Нови Кнежевац.
Први сусрет одржан је 24.10.2019. у школској библиотеци. Присутни ученици су били Снежана Петровић II-5, Јелена Шубарички III-5 и Гордана Вулић III-5.
На другом сусрету одржаном 31.10.2019. тренингу се придружују Марко Татић IV-3 и Милана Дејановић IV-1. Наредни сусрети су одржани 07., 14., 21. и 25. новембра.
Обрађене су теме појма асертивности, агресивности и пасивности, асертивна права, АБЦ моделе, емоције, типови асертивности, технике избегавања манипулације, критика и похвала. Ученици су успешно савладали све обрађене теме и тиме заслужили сертификат о завршеној обуци.