Средња школа “Доситеј Обрадовић”, Нови Кнежевац у среду, 16. маја 2018. године, организовала је “Дан отворених врата”, када је ученицима и њиховим родитељима отворила врата своје школе у периоду од 13-15 часова.

Сви заинтересовани матуранти основних школа могли су да се упознају са образовним профилима Кувар и Посластичар у подручју рада Трговина, угоститељсво и туризам, као и са профилима Техничар друмског саобраћаја и Возач моторних возила у подручју рада Саобраћај, и условима у којима се одвија наставни процес, практична настава и ваннаставне активности.

На задовољство свих запослених и ученика, посећеност је била на завидном нивоу.