Dana 22.3.2023., realizivano je predivno predavanje u saradnji sa Ekonomsko trgovinskom školom iz Sente! Ovoga puta, učenici trećeg razreda Jovana Egelja, Jovana Jegdić, Veljko Vučević i Aleksandar Stanisavić prezentovali su ekonomske teme na osnovu istraživačkog rada iz predmeta Ekonomija i biznis u Senti! Saradnja škola, kroz vid oglednog časa i prezentovanje različitih tema učenika obe škole, podstiču i motivišu učenike da shvate suštinu i način funkcionisanja ekonomije u svetu i kod nas! Velika zasluga svakako pripada i profesoricama Trampa Biljani i Jolić Zorici, koje su podstakle učenike na ovakvo predavanje!