I6 кувари Балог Јожеф и Шипош Немања професорица Марија Дражић
I6 посластичари Енике Новак професорица Каролине Тот
II5 кувари Драгица Павловић и Сања Цвијић професорица Дијана Калаковић
III6 посластичари Тамара Балинт п рофесорица Каролина Тот.