Дана 10.12.2019., Ангела Фекете, директорка Гимназије и стручне школе “Доситеј Обрадвић”, потписала је уговор са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину о набавци спортске опреме и реквизита у износу од 82.080,00 динара. Средства ће се користити за набавку 30 лопти – 10 одбојкашких, 10 кошаркашких и 10 за мали фудбал.