На конкурсу за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, који је расписао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 15. јануара 2020. године, нашој школи је додељена једна интерактивна табла са пројектором.

Опрема је монтирана у учионици број 8.