Текст конкурса доступан је кликом на следећи линк.

Текст поновљеног конкурса доступан је кликом на следећи линк.