Matura, 25.05.2018. godine. 

Dragi naši maturanti,

želimo vam puno uspeha, ljubavi, sreće i zdravlja.

Srećno!

IV-3 – razredni starešina: Dragan Tadić

III-4 – razredni starešina: Melinda Šelmeci

III-5 – razredni starešina: Ljubica Krasić

III-6 – razredni starešina: Tinde Lošonc