U petak, 25. septembra, u dvorištu naše škole organizovali smo simboličnu matursku svečanost i dodelili prigodne poklone prošlogodišnjim maturantima. Naime, zbog pandemije virusa korone, učenici koji su završili svoje školovanje prošle školske godine nisu imali tradicionalnu proslavu mature u maju, kako je bio običaj prethodnih školskih godina. Kako bismo ipak nagradili odlične učenike i proslavili maturu, dogovoreno je da se organizuje kratka svečanost u školskom dvorištu, uz poštovanje svih preporučenih mera koje je doneo Krizni štab. Svi odlični učenici su dobili na poklon knjige, dve učenice (Marina Živković i Sara Radulović) su dobile Vukovu diplomu, a za đaka generacije je proglašena Marina Živković.

Mivel a korona vírus okozta járványhelyzet miatt az elmúlt tanév során nem szervezhettünk ballagási ünnepséget, végzős diákjainkat szeptember 25-én ballagtattuk el egy rövid program keretén belül, melyet az iskolaudvarban szerveztünk meg betartva a járványügyi előirásokat.

Könyvjutalomba részesültek kitűnő ballagóink, két Vuk-díjas tanulónk, Marina Živković és Sara Radulović és a generáció diákja Marina Živković.