Povodom Međunarodnog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra, u Gimnaziji i stručnoj školi „Dositej Obradović“ iz Novog Kneževca, stručni saradnik- psiholog Tajana Zakić održala je predavanja na temu Mentalno zdravlje u odeljenjima I-1, I-3 i I-5. Učenicima su podeljeni flajeri dobijeni od Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Sveti Vračevi“ iz Novog Kneževca. Učenici su upoznati sa osnovnim  pojmovima mentalnog zdravlja, kao i sa tehnikama prevencije mentalnih poremećaja.