Поводом Међународног дана менталног здравља 10. октобра, у Гимназији и стручној школи „Доситеј Обрадовић“ из Новог Кнежевца, стручни сарадник- психолог Тајана Закић одржала је предавања на тему Ментално здравље у одељењима I-1, I-3 и I-5. Ученицима су подељени флајери добијени од Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ из Новог Кнежевца. Ученици су упознати са основним  појмовима менталног здравља, као и са техникама превенције менталних поремећаја.