U petak, 16. novembra 2018. godine, u našoj školi je obeležen Međunarodni dan tolerancije.

Održana je radionica za predstavnike Učeničkog parlamenta i odeljenja II-3 na temu tolerancije. Posle kratke diskusije o tome šta je tolerancija, učenici su napravili dvojezični plakat sa porukama tolerancije koji će biti izložen u holu škole. Radionicu su vodile profesorice građanskog vaspitanja Novka Barišić, Piroška Čobanov i školski psiholog Tajana Gašić.