Dana 17.03.2017. godine učestvovali smo na V Međuškolskom takmičenju učenika srednjih škola. Tema takmičenja je bila: Zaštita potrošača. Našu školu su predstavljali: Kinga Homolja, Valentina Fodor, Edvard Tertelji, Zoltan Sabo Rekecki i Valentin Šarnjai. Učenice iz III-4 odeljenja, Kinga Homolja i Valentina Fodor osvojile su 3. mesto, mentor: Blanka Viakter.