Deset najtalentovanijih učenika naše škole, zajedno sa profesorkom Zoricom Jolić, boravili su u Centru “Ceptor” na Andrevlju u periodu od 15-20.5.2023. godine. Realizaciji je doprinela saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje AP Vojvodine u sklopu projekta! Izvanredne radionice, predavanja, gostovanja divnih umetnika, flora Fruške Gore, nova poznanstva i druženja obeležila su boravak! Predivne uspomene, nova znanja i saznanja, poznanstva… učenicima će biti dodatna motivacija u daljem radu!