Захваљујући Мађарском националном савету Гимназија и стручна школа “Доситеј Обрадовић” је богатија за једну паметну таблу, лаптоп, пројектор и белу таблу. Хвала!