Na jedan od dva terena Gimanzije i stručne škole “Dositej Obradović” postavljena je podloga od
UV stabilizovanog polipropilen. Sredstva za izradu terena u iznosu od 3.400.099,20 dinara
obezbedila je lokalna samouprava Novi Kneževac.