На један од два терена Гиманзије и стручне школе “Доситеј Обрадовић” постављена је подлога од
UV стабилизованог полипропилен. Средства за израду терена у износу од 3.400.099,20 динара
обезбедила је локална самоуправа Нови Кнежевац.