У току првог полугодишта се у Гимназији и стручној школи „Доситеј Обрадовић“ спроводе активности у оквиру пројекта „Одговорно до здравља!“ који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за омладину и спорт. Да подсетимо, наша школа је конкурисала на конкурс за подршку спровођењу омладинске политике расписаним од стране Покрајинског секретаријата за омладину и спорт. Одобрено нам је 170.000,00 динара за набавку опреме и одржавање радионица.Од опреме су набављени два лаптоп рачунара и један пројектор.