U toku prvog polugodišta se u Gimnaziji i stručnoj školi „Dositej Obradović“ sprovode aktivnosti u okviru projekta „Odgovorno do zdravlja!“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport. Da podsetimo, naša škola je konkurisala na konkurs za podršku sprovođenju omladinske politike raspisanim od strane Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport. Odobreno nam je 170.000,00 dinara za nabavku opreme i održavanje radionica.Od opreme su nabavljeni dva laptop računara i jedan projektor.