Maturanti gimnazije su sa svojom profesorkom španskog jezika snimili video o odgovornom ponašanju za vreme pandemije.

Video je dostupan klikom na sledeći link