Огледни час из предмета Економија и бизнис реалозован је у сарадњи са Економском
школом из Сенте 13.3.2024. године. У оквиру овог часа истакнуто је и примењено учешће
школе у пројекту Квалитетно образовање за све, потом тематски дани у марту месецу са
темом Етика у науци, а пре свега и вршњачка едукација. Тема огледног часа је била
Бизнис план, где су ученице Љиљана Томас и Данијела Мијатов пре дставиле појам и
садржај, док су ученице Драгица Лукић и Анђела Ајџановић представиле примере које су
радиле у оквиру виртуалног предузећа. Ментор гостију је професорица Биљана Трампа, а
домаћинима Зорица Јолић. На самом крају часа, ученици трећег разреда гимназије
припремили су квиз у Каhoot-у који је на занимљив начин осмишљен како би се направио
кратак осврт на усвојено знање.

Minőséges oktatás mindenki számára" projekt keretén belül március 13-án a közgazdaság és
biznisz órán érdekes előadást szerveztünk a Zentai Közgazdasági Szakközépiskolával közösen.
Az óra témája a biznisz terv volt, melyet iskolánk tanulói közösen dolgoztak fel a vendég iskola
tanulóival. Felkészítő tanáraik Zorica Jolić és Biljana Trampa.