27.12.2018.

 • Зорица Илијашев од 8-8,30 часова
 • Дијана Калаковић од 8-9 часова
 • Здравствена култура – Јулија Ковач од 7,30-9 часова
 • Драган Тадић од 7,30-9 часова
 • Анет Захар Ваш од 7,30-9 часова
 • Весна Малбашки од 9-10 часова

28.12.2018.

 • Основи саобраћајне психологије – Тајана Гашић у 8 часова
 • Филозофија и Устав – Новка Баришић од 9-10 часова
 • Српски језик и књижевност – Анастазија Драшковић од 9-10,30 часова
 • Енглески језик – Јелена Вучковић од 9-10 часова
 • Математика – Дијана Гавриловић у 9 часова
 • Пирошка Чобанов од 9-10,30 часова
 • Дора Чонић од 9-11 часова
 • Националне кухиње и Куварство – Марија Дражић од 9-11 часова
 • Мелинда Шелмеци од 9 часова