Бетина Рожа (III-6) је добила похвалницу за учешће на конкурсу Учитељског факултета из Суботице.