Naši učenici – ugostitelji u kuhinji restorana Banje Kanjiže (18.10.2017.)