Наши ученици – угоститељи у кухињи ресторана Бање Кањиже (18.10.2017.)