Naši učenici – ugostitelji u kuhinji restorana Banje Kanjiže (14.10.2016.)