Наши ученици – угоститељи у кухињи ресторана Бање Кањиже (14.10.2016.)