Učenici naše škole Oršolja Konc, Lehel Tertei i Marton Ugri su u pratnji profesora Đezea Balaša i Roberta Otot posetili grad Eger, u Mađarskoj (u periodu od 13. do 15. aprila 2018. godine).