Učenici naše škole (budući kuvari) su u pratnji profesorice Agote Pap i Julijane Kovač posetili grad Miškolc, u Mađarskoj (u periodu od 12. do 16. marta 2018. godine).