Ученици  Средње школе „Доситеј Обрадовић“ и Гимназије су 6. марта посетили Сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду. Сајам је посећен захваљујући пројекту који је Гимназија написала за конкурс Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице: „Трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на сајам образовања у Новом Саду“. Циљ Сајма образовања „Путокази” јесте промоција образовања за све и афирмација доживотног образовања. Акценат овогодишњег сајма образовања јесте на дуалном образовању, могућностима унапређивања и развијања сарадње образовних институција и привреде, предностима за ученике, као и начинима реализације таквог образовања у школама у Србији, уз приказ до сада постигнутих резултата.