Ученици и наставници смерова посластичарство и куварство Гимназије и стручне школе “Доситеј Обрадовић” су дана, 05.10.2019. године посетили Међународни сајам “ЛОРИСТ” у Новом Саду.