08.12.2016. godine naši učenici: Ervin Beharović, Danijel Lević, Sandra Barat, Nikolet Gere Kovač, Kristina Budai, Flora Nemet i Hermina Čečei su posetili zabaviše “Vini Pu”.

image-0-02-05-0a953d6c4259dfa5fe845593f42481b29aa820cdaf079e6edfbe45ebdf630d60-v image-0-02-05-0d0d247f8cd063a66ea12ab637300496952be044c220426c5c9dde261807bdb5-v image-0-02-05-2c82df762e98aab08c14b0025b2bc0991754491c437d35d1c3aa17b29e75115e-v image-0-02-05-2f05be5956c1ca38ef149a76f88b38de3076adf0062b03cd025e835d9ca2ad4b-v image-0-02-05-2f9412cfd7a3005b3c2c5009416f0249525f5cc79a73baad97e48d71870e0016-v image-0-02-05-5f5bb9571dee36f15ad7d1b932b29168c955d68f45f1f3b7c8249a2aceea3196-v image-0-02-05-44acf4b37704b086e8dd887b105be9e72984cf1a60760b8f25f3465672235cd6-v image-0-02-05-58a6696e6759258c68c6fd7390afb217e81c9e87780682ef1dc2055483f46faf-v image-0-02-05-204cefe8c1d025c9030ea56a4e4088a5ccfe15bfa828dbec98a2fa72ae0c6203-v image-0-02-05-73641dbbfe69d102e34f3698fd13d9a10bb73c8285cbdd1afd4d680cdd2b43b2-v image-0-02-05-308445b3f17ac0cd5f0b4a8ffbc8366d78afcd2486e31d3bb2d29aaa522df7c9-v image-0-02-05-73099488388245db6ef451466e1e7257df0aec0da18616a5e36af778120693bb-v image-0-02-05-a8e0b5b03b53f89a3f75d1e138db569cc66c4b90768e96acc65b05f6184393e0-v image-0-02-05-f98585e39e3c067f6a463dcb1a1a2128217ed098f9073c739b2ac19e502469a1-v