28.11.2019. године представници Црвеног крста Сента посетили су Гимназију и стручну школу „Доситеј Обрадовић“. Одржано је предавање на тему Злоупотребе алкохола и психоактивних супстанци на мађарском наставном језику. Предавању су присуствовали ученици свих одељења који потом имају обавезу да садржај предавања пренесу свом одељењу на чос-у. Предавачи су искористли прилику да поделе флајере о превенцији ХИВ-а. Сви учесници предавања су добили материјал од Црвеног крста који им може помоћи да пренесу знање својим пријатељима из одељења.